top of page
Sök
  • Skagern

Nationell prövningsplan för vattenkraft

Alla kraftverk ska få moderna miljövillkor under en 20 års period. För er del gäller det Gullspångs kraftverk och kraftverken i Letälven och de ska prövas 1 feb 2023.


Jag vill gärna få in information om påverkan från vattenkraften och då helst fotodokumenterat.

t.ex. fiskrom på torra land, fågelägg under vatten osv.


Kan vi påvisa negativ påverkan, så har vi stor chans att kunna påverka vad som händer med kraftverken och dess reglering av sjön.


Information skickas till skagernsfvof@gmail.com

301 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Upphittad trampbåt i Skagern, återfås mot beskrivning. Kontakta skagerns FVOF på skagernsfvof@gmail.com

Vi har fått två rapporter på spöknät. Ett i norra delen och ett i södra. Det södra var en vecka sen och bara en ungefärlig position, dvs. i princip omöjligt att hitta nu. Det man kan försöka göra när

bottom of page