Sök
  • Skagern

Nationell prövningsplan för vattenkraft

Alla kraftverk ska få moderna miljövillkor under en 20 års period. För er del gäller det Gullspångs kraftverk och kraftverken i Letälven och de ska prövas 1 feb 2023.


Jag vill gärna få in information om påverkan från vattenkraften och då helst fotodokumenterat.

t.ex. fiskrom på torra land, fågelägg under vatten osv.


Kan vi påvisa negativ påverkan, så har vi stor chans att kunna påverka vad som händer med kraftverken och dess reglering av sjön.


Information skickas till skagernsfvof@gmail.com

279 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Tillsyn Lillskagern, Edsviken och Norra storskagern 20211023

Anmärkning fiskenät, felaktiga vålar. Att man använder korrekta nätvålar är för allas skull. Kör man över ett nät med full trollingrigg och djupriggar så förstör det för båda parter. I övrigt så såg d

Sjösättning Skagersvik

Vi har spelat in den säkraste rutten ifrån Skagersvik ut till Storskagern. Finns i GPX-format. https://www.skagern.com/karta1