Sök

Har du köpt fiskekort och vet du vad som gäller?

Nätfiske, kräftfiske eller annat fast fiske ingår ej för allmänheten utan är förbehållen fiskerättsägaren. Har du fiskekort så är det 200...

Kräftfiske

Vill förtydliga att förra årets beslut med kräftpremiär (för dig som har fiskerätt) 15:e augusti hävdes samma år. Så nu är det alltså 1:e...

Inställd årsstämma!

Efter rådande omständigheter så har vi bestämt att vi ställer in årsstämman den 22:e Mars. Vi kommer även gå ut med informationen i dom...

Utarrendering av fiskerätt?

Vill förtydliga reglerna runt arrendering av fiskerätt i Skagerns FVOF då många inte verkar förstå regelverket, speciellt den...

Tillsyn Skagern 20190814 - beslag

Stort beslag i Gullspångsälven gjordes idag mellan Skagersvik och kraftverket. Beslaget bestod av 5st dubbla ålryssjor som låg helt dolda...

Kräftfisket 2019 - ändring

Hejsan, pga. miss i ändring i fiskereglerna så startar kräftfisket 2019 1:e Augusti och slutar 15:e Oktober för fiskerättsägare.

Kräftfiske 2019

Informerar extra för fiskerättsägare. vid årsmötet 2019 så fastställdes att kräftfisket flyttas till 15:e Augusti med slut 15:e Oktober.

Vattennivå Skagern

Information ifrån Fortum "Hej Stoppar vid midnatt. Vi har en utmaning framför oss när vi ska åtgärda den nya skadan på kraftverket. Det...

Fiskeförbud Gös

Idag får man tänka på fredningen av Gös ifrån 15:e Maj till 15:e Juni

Vattennivå

Info om nivån i Skagern - April 2019 Varmt i februari och mars och kallt i april har gett en ovanlig utveckling på nivån i Skagern under...

Dokument efter årsmötet

Då finns alla dokument upplagda efter årsmötet. https://www.skagern.com/arsmoetesprotokoll

Inbjudan årsmöte Skagerns FVOF

6:e April kl 19:00 är man varmt välkommen till årsmöte i Södra Råda bygdegård Inga motioner har inkommit 2018. Sedvanliga årsmötespunkter...

Information ifrån Fortum

På min fråga till fortum om hur sjön kommer se ut framåt. _____ Hej! Svårt att veta detta år. Vädret har svängt så kraftigt och det är...

Information ifrån Fortum

Hej! Information om Skagerns nivå för innevarande och nästa vecka. Gullspångs kraftverk kommer köras de timmar behovet av el är som...

Tillsyn 20180808

Tillsyn östra delen av storskagern, ingen anmärkning.

Tillsyn 20180807

lillskagern och gullspångsälven Ingen anmärkning

Tillsyn 20180802

Tillsyn efter tips rörande nätfiske Noret/Skagersvik, nät tyvärr borta. Tillsyn Gullspångsälven, ingen anmärkning