Sök
  • Skagern

Tillsyn Lillskagern 20220705

Tillsyn och åtgärd av tips som innebar fara för båttrafik.

En stock stack upp några centimeter ovan vattenytan i Lillskagern.

Cirka 5 meter lång och stod lodrätt upp ifrån botten.

Troligen ifrån den timmerflottning som pågick i Skagern.28 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Information ifrån Fortum "Gullspångs kraftverk ställs av på grund av byte av tätning på turbinaxeln från slutet av augusti till början av oktober. Inför avställningen kommer vattennivån i Skagern att

Tillsyn och fiskekortskontroller östra/södra storskagern, storgrund och lillskagern. Inga anmärkningar.