top of page

Skagerns
Fiskevårdsområdesförening

  • Facebook Social Icon

Skagern är till ytan Sveriges 18:e största sjö, en f.d. vik till Vänern med ett djup av ca 75 m.

Förutom sjöns klara, rena vatten och de vackra badstränderna finns här också lämningar från sten, brons, och järnåldern.

De gamla byvägarna runt sjön är väl bevarade och känner du för ett dopp så finns flera möjligheter vid de många badstränderna.  

Här finns herrgårdar och kyrkor från 1600- och 1700-talet och pärlan bland alla är Södra Råda kyrkoplats från 1200-talet.

Runt sjön finns många alternativ till övernattning och matställen.

Sjön skagern erbjuder ett fantastiskt fiske på Gös, Abborre och Gädda.

Köp ett fiskekort och upplev en av Sveriges artrikaste sportfiskesjöar.  

Kallelse till extra årsstämma rörande reviderade stadgar i Södra råda bygdegård kl 11 20230520
reviderade stadgar ligger nu under dokument inför kommande extra årsstämma
_____
uppdaterad version med några förändringar i regelverket finns på hemsidan. dokumentet heter regler 20230328, förändringar är gulmarkerade och kommer presenteras på stämman. 

Lördagen 1/4 kl 14.00 i Södra Råda bygdegård.
Sedvanliga årsmötespunkter avhandlas däribland omarbetning av stadgar och regler samt två
motioner.
Allt material finns på hemsidan; www.skagern.com/arsmoetesprotokoll vänligen läs igenom materialet.
Varmt välkommen!
Styrelsen Skagerns FVOF

skagern genesis.jpg

Vill du ha nyhetsbrev ifrån föreningen?

bottom of page