top of page
Sök
  • Skribentens bildSkagern

Kraftig sänkning av Skagern fram till den 25/8

Uppdaterat: 15 aug. 2022

Information ifrån Fortum


"Gullspångs kraftverk ställs av på grund av byte av tätning på turbinaxeln från slutet av augusti till början av oktober.

Inför avställningen kommer vattennivån i Skagern att sänkas med ca 5 cm per dag, med start måndag v 33. Sänkningen pågår fram till mitten av v 34 och vattennivån i sjön kommer totalt att minska med uppemot 0,5 m från nuvarande nivå (+68,7 m).

Arbetet startar i mitten av vecka 34., då Från och med det kommer Skagern långsamt att börja stiga igen då vattnet leds

genom utskovsdammen ned till Gullspångsforsen. De första veckorna ökningen långsamt, från mitten av september troligen lite snabbare.

En högre tappning genom utskovet än den angivna minimitappningen för Gullspångsälven medför att lek och uppväxtområdet i Gullspångsforsen påverkas mycket negativt. Vid tidigare tillfällen då det tappats större volymer har gruset som lax och öring lägger sin rom i spolats bort och det är viktigt att minska risken för att Skagern når högsta tillåtna nivå innan jobbet är klart. Blir Skagern överfylld med vatten måste lika mycket vatten som rinner till tappas ut och det kan leda till ett mycket högt flöde i Gullspångsforsen.

Osäkerheten i hur mycket regn som kommer de närmaste månaderna är stor och Fortum försöker göra en så bra avvägning som möjligt mellan risken för flöden och de problem som uppstår när nivån i Skagern blir låg under sensommaren och tidig höst. Vi är medvetna om att tidpunkten för arbetet medför stor olägenhet för er, men att dröja med att åtgärda felet i kraftverket kan leda till en större skada och ett ännu längre avbrott

Av erfarenhet från tidigare perioder när Skagern varit på motsvarande vattennivå som den kommer vara på efter avsänkningen vet vi att det påverkar många som har sin båt i sjön. Vattendjupet i många hamnar blir mycket lågt och båtar riskerar att bli stående på botten. Det kan också påverka djurägare som har stängsel ut i vattnet.

Vi beklagar det besvär som en låg nivå under slutet av sommaren medför.

Claes Kjörk, Fortum"

1 938 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Årsstämma 17/3 kl 14

Söndagen 17/3 kl 14.00 i Södra Råda bygdegård. Sedvanliga årsmötespunkter avhandlas. Varmt välkommen! Styrelsen Skagerns FVOF

Kommentare


bottom of page